Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu - top12gambaidoithuong

Cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp nghề
Giao thông Công chính Hà Nội

Cơ cấu tổ chức của trường bao gồm:
  • 1. Hội đồng trường
  • 2. Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng.
  • 3. Các hội đồng tư vấn bao gồm: Hội đồng thi đua; Hội đồng khoa học – Kỹ thuật; Hội đồng thi tốt nghiệp…..
  • 4. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Đào tạo; Phòng Tổ chức- Hành chính; Phòng Tài vụ; Phòng Quản lý- Giáo dục học sinh và một số phòng khác sẽ được bổ sung khi cần.
  • 5. Các khoa chuyên môn: Khoa Công nghệ ô tô; Khoa Công nghệ Hàn và cắt gọt kim loại; Khoa Công nghệ Thông tin; Khoa Máy công trình, Thiết bị xếp dỡ và lái xe ô tô; Khoa Điện- Điện tử- Điện lạnh; Khoa Công trình Đô thị; Khoa Khoa học cơ bản.
  • 6. Các đơn vị nghiên cứu, dịch vụ, phục vụ dạy nghề.
  • 7. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác.
Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline này