Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu - top12gambaidoithuong

Đào tạo trung cấp

Chúng tôi hướng tới đào tạo ra thế hệ các lao động với trình độ cao, được đào tạo tiêu chuẩn chủ yếu là thực hành

Ngành Công nghệ Sơn ô tô (Automotive painting technology)

Đào tạo sơ cấp

Ngành Công nghệ Sơn ô tô (Automotive painting technology)

Chuyên ngành Công nghệ Sơn ô tô sẽ bao gồm các kiến thức cơ bản về Sơn và hóa chất ngành Sơn ô tô. Kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao về Sơn và Phục hồi thân vỏ ô tô. Kiểm soát chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và các kỹ thuật […]

Ngành Công nghệ ô tô ( Automotive technology) – Trọng điểm ASEAN

Đào tạo sơ cấp

Ngành Công nghệ ô tô ( Automotive technology) – Trọng điểm ASEAN

Chuyên ngành Công nghệ Sơn ô tô sẽ bao gồm các kiến thức cơ bản về Sơn và hóa chất ngành Sơn ô tô. Kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao về Sơn và Phục hồi thân vỏ ô tô. Kiểm soát chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và các kỹ thuật […]

Ngành Bảo trì và sửa chữa khung, vỏ ô tô (Maintenance and repair of car frames and covers)

Đào tạo sơ cấp

Ngành Bảo trì và sửa chữa khung, vỏ ô tô (Maintenance and repair of car frames and covers)

Chuyên ngành Công nghệ Sơn ô tô sẽ bao gồm các kiến thức cơ bản về Sơn và hóa chất ngành Sơn ô tô. Kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao về Sơn và Phục hồi thân vỏ ô tô. Kiểm soát chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và các kỹ thuật […]

Ngành Hàn (Welding) – Trọng điểm Quốc gia

Đào tạo sơ cấp

Ngành Hàn (Welding) – Trọng điểm Quốc gia

Chuyên ngành Công nghệ Sơn ô tô sẽ bao gồm các kiến thức cơ bản về Sơn và hóa chất ngành Sơn ô tô. Kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao về Sơn và Phục hồi thân vỏ ô tô. Kiểm soát chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và các kỹ thuật […]

Ngành Chế tạo thiết bị cơ khí (Mechanical equipment manufacturing)

Đào tạo sơ cấp

Ngành Chế tạo thiết bị cơ khí (Mechanical equipment manufacturing)

Chuyên ngành Công nghệ Sơn ô tô sẽ bao gồm các kiến thức cơ bản về Sơn và hóa chất ngành Sơn ô tô. Kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao về Sơn và Phục hồi thân vỏ ô tô. Kiểm soát chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và các kỹ thuật […]

Ngành Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (Computer repair and assembly techniques)

Đào tạo sơ cấp

Ngành Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (Computer repair and assembly techniques)

Chuyên ngành Công nghệ Sơn ô tô sẽ bao gồm các kiến thức cơ bản về Sơn và hóa chất ngành Sơn ô tô. Kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao về Sơn và Phục hồi thân vỏ ô tô. Kiểm soát chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và các kỹ thuật […]

Ngành Công nghệ thông tin – Ứng dụng phần mềm (Information Technology – Software application)

Đào tạo sơ cấp

Ngành Công nghệ thông tin – Ứng dụng phần mềm (Information Technology – Software application)

Chuyên ngành Công nghệ Sơn ô tô sẽ bao gồm các kiến thức cơ bản về Sơn và hóa chất ngành Sơn ô tô. Kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao về Sơn và Phục hồi thân vỏ ô tô. Kiểm soát chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và các kỹ thuật […]

Vận hành máy thi công nền (Operating ground construction machines)

Đào tạo sơ cấp

Vận hành máy thi công nền (Operating ground construction machines)

Chuyên ngành Công nghệ Sơn ô tô sẽ bao gồm các kiến thức cơ bản về Sơn và hóa chất ngành Sơn ô tô. Kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao về Sơn và Phục hồi thân vỏ ô tô. Kiểm soát chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và các kỹ thuật […]

Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline này