Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu - top12gambaidoithuong

Đào tạo sơ cấp

Chúng tôi hướng tới đào tạo ra thế hệ các lao động với trình độ cao, được đào tạo tiêu chuẩn chủ yếu là thực hành

top12gambaidoithuong

top12gambaidoithuong

Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội top12gambaidoithuong cho người dân có nhu cầu như sau: Điều kiện đăng kí: Là công dân Việt Nam đủ 15 hoặc 18 tuổi trở lên (phụ thuộc từng nghề), có đủ sức khỏe Thủ tục hồ sơ đăng […]

Thông báo top12gambaidoithuong
 đào tạo và cấp bằng lái xe ô tô các hạng B1, B2, C, và lái xe nâng hạng

Thông báo top12gambaidoithuong đào tạo và cấp bằng lái xe ô tô các hạng B1, B2, C, và lái xe nâng hạng

 Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội thông báo top12gambaidoithuong đào tạo lái xe ô tô các hạng B1, B2, C và lái xe nâng hạng cho người dân có nhu cầu thi, cấp giấy phép lái xe ô tô hạng B1, B2, C và lái xe nâng hạng như sau: […]

Thông báo top12gambaidoithuong
 đào tạo và cấp bằng lái xe các loại mô tô hạng A1, A2, A3

Thông báo top12gambaidoithuong đào tạo và cấp bằng lái xe các loại mô tô hạng A1, A2, A3

      Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội thông báo top12gambaidoithuong đào tạo lái xe mô tô hạng A1, A2, A3 cho người dân có nhu cầu thi, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1, A2, A3 như sau:        1. Điều kiện đăng kí: […]

1 Thông báo top12gambaidoithuong
 hệ Trung cấp chính quy, hệ sơ cấp, lái xe các hạng

1 Thông báo top12gambaidoithuong hệ Trung cấp chính quy, hệ sơ cấp, lái xe các hạng

Là trường hàng đầu về đào tạo lái xe tại Hà Nội, trường thường xuyên chiêu sinh các lớp học lái xe gắn máy, xe môtô và ôtô cơ giới các loại. Đặc biệt trường có trung tâm sát hạch lái xe riêng và thường xuyên liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng […]

4 Thông báo top12gambaidoithuong
 hệ Trung cấp chính quy, hệ sơ cấp, lái xe các hạng

4 Thông báo top12gambaidoithuong hệ Trung cấp chính quy, hệ sơ cấp, lái xe các hạng

Là trường hàng đầu về đào tạo lái xe tại Hà Nội, trường thường xuyên chiêu sinh các lớp học lái xe gắn máy, xe môtô và ôtô cơ giới các loại. Đặc biệt trường có trung tâm sát hạch lái xe riêng và thường xuyên liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng […]

8 Quy chế top12gambaidoithuong
 Đào tạo trung cấp năm học 2022-2023

8 Quy chế top12gambaidoithuong Đào tạo trung cấp năm học 2022-2023

Là trường hàng đầu về đào tạo lái xe tại Hà Nội, trường thường xuyên chiêu sinh các lớp học lái xe gắn máy, xe môtô và ôtô cơ giới các loại. Đặc biệt trường có trung tâm sát hạch lái xe riêng và thường xuyên liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng […]

9 Quy chế top12gambaidoithuong
 Đào tạo trung cấp năm học 2022-2023

9 Quy chế top12gambaidoithuong Đào tạo trung cấp năm học 2022-2023

Là trường hàng đầu về đào tạo lái xe tại Hà Nội, trường thường xuyên chiêu sinh các lớp học lái xe gắn máy, xe môtô và ôtô cơ giới các loại. Đặc biệt trường có trung tâm sát hạch lái xe riêng và thường xuyên liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng […]

Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline này