Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu - top12gambaidoithuong

Tài liệu

Nhà trường xuất bản nhiều loại tài nguyên, hầu hết đều có sẵn để tải xuống miễn phí. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ bên dưới hoặc điều hướng qua xuất bản hoặc loại đối tượng trên menu bên trái.

Tài liệu

Kế hoạch công tác của Ban Giám Hiệu tuần (27.02.2023 – 05.03.2023)

icon publish Xuất bản: 27/02/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Thông báo top12gambaidoithuong đào tạo song bằng văn hóa và bằng trung cấp

icon publish Xuất bản: 23/02/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Kế hoạch công tác của Ban Giám Hiệu tuần (20.02.2023 – 26.02.2023)

icon publish Xuất bản: 19/02/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Kế hoạch công tác của Ban Giám Hiệu tuần (13.02.2023 – 19.02.2023)

icon publish Xuất bản: 11/02/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Kế hoạch công tác của Ban Giám Hiệu tuần (06.02.2023 – 12.02.2023)

icon publish Xuất bản: 03/02/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Kế hoạch công tác của Ban Giám Hiệu tuần (30.01.2023 – 05.02.2023)

icon publish Xuất bản: 01/02/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline này