Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu - top12gambaidoithuong

Tài liệu

Nhà trường xuất bản nhiều loại tài nguyên, hầu hết đều có sẵn để tải xuống miễn phí. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ bên dưới hoặc điều hướng qua xuất bản hoặc loại đối tượng trên menu bên trái.

Tài liệu

Kế hoạch công tác của Ban Giám Hiệu tuần (16.10.2023 – 22.10.2023)

icon publish Xuất bản: 16/10/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Kế hoạch công tác của Ban Giám Hiệu tuần (09.10.2023 – 15.10.2023)

icon publish Xuất bản: 09/10/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Kế hoạch công tác của Ban Giám Hiệu tuần (02.10.2023 – 08.10.2023)

icon publish Xuất bản: 02/10/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Kế hoạch công tác của Ban Giám Hiệu tuần (25.09.2023 – 01.10.2023)

icon publish Xuất bản: 25/09/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

509QĐGTCC Công khai về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách QIII-2023

icon publish Xuất bản: 03/11/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

627QĐGTCC Công khai QĐ số 621-QĐ-GTCC10-10-2023 Vv P.duyệt KQ c.định thầu số 4

icon publish Xuất bản: 12/10/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline này