Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu - top12gambaidoithuong

Tài liệu

Nhà trường xuất bản nhiều loại tài nguyên, hầu hết đều có sẵn để tải xuống miễn phí. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ bên dưới hoặc điều hướng qua xuất bản hoặc loại đối tượng trên menu bên trái.

Tài liệu

Công khai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói 3

icon publish Xuất bản: 12/10/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

NĐ123_2021 sửa đổi và bổ sung NĐ về xử phạt.pdf

icon publish Xuất bản: 16/10/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

NĐ100 về xử phạt.pdf

icon publish Xuất bản:

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

3207_TCDBVN-QLPTNL_904377.pdf

icon publish Xuất bản: 16/10/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

thong-tu-34-2018-tt-bldtbxh-sua-doi-bo-sung-quy-dinh-ve-dao-tao-trinh-do-so-cap.pdf

icon publish Xuất bản: 16/10/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

thong-tu-43-2015-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi.pdf

icon publish Xuất bản: 16/10/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline này